Mộ đá bát giác 03

Mộ đá bát giác 03 – Mộ bát giác đá là dạng mộ có 8 mặt, mẫu mộ này thông thường được dùng làm mộ tổ hoặc các bậc vai vế cao trong họ

mo bat giac da 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *